LEGLO C2: 30.10.2011

U leglu su dva čokoladna mužjaka, jedna čokoladna ženka, jedan lila mužjak i jedna lila ženka.

Majka: IC Frida Praline Box*HR

Otac: SC/EC Oziris Nimble Cat